Vilken funktion har glykol i kylarvätskan?

    Glykol ökar motortemperaturen.
    Glykol förhindrar läckage.
    ?

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

Glykol förhindrar sönderfrysning och skyddar även mot rost. I ditt fordons instruktionsbok hittar du information om den typ av glykol som passar ditt fordon bäst.