Facebook pixel

Vad alternativt stämmer angående motorvägar?

    Jag får endast backa en kortare sträcka om jag missat en avfart.
    ?
    Jag får inte stanna för att hjälpa en medtrafikant i nöd.

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

Det är inte tillåtet att backa på varken motorväg eller motortrafikled. Om du har missat en avfart måste du svänga av vid nästa avfart och köra tillbaka.