Det är vinterkväll och temperaturen sjunker från -2 till -10 grader, hur påverkas väglaget?

    Väglaget blir säkrare vid extremt låga temperaturer.
    Risken för vattenplaning ökar.
    ?

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

Saltet har effekt till en viss grad, sedan fryser det ändå. Därför använder man inte i regel, vägsalt i Norrland till exempel.

När det är tillräckligt kallt blir isen strävare och man får en naturlig sandeffekt.