Vad är det som styr hur länge en motorvärmare ska vara påslagen?

    ?
    Motorns glykolblandning.
    Storleken på motorn.
    Luftfuktighet.

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

Den avgörande faktorn är temperaturen utomhus.