Facebook pixel

Vad avgör mopedens hastighet inför järnvägskorsningen?

    Den vita signalen som visar att det är fritt att korsa järnvägskorsningen.
    Bommarna tillsammans med signalen som blinkar vit.
    ?

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

Du måste alltid vara säker på att det inte kommer något tåg innan du passerar korsningen, anpassa därför alltid din hastighet efter uppsikten.

Titta åt båda hållen efter tåg innan du korsar järnvägen.