Facebook pixel

30 km/h är hastigheten på denna väg. Har mopeden rätt placering för fortsatt färd rakt fram i korsningen?

    Nej, mopeden bör alltid vara placerad närmare höger kanten.
    ?

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

Om du får köra i samma hastighet på vägen som övrig trafik kan du ta mer plats på vägen.

Se upp i korsningar då du syns mindre och övrig trafik kanske inte uppmärksammar att du ska åka rakt fram.