Hastigheten är 30 km/h på den här gatan. Har mopeden rätt placering för fortsatt färd rakt fram i korsningen?

    Nej, mopeden bör alltid vara placerad närmare höger kanten.
    ?

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

Om du får köra i samma hastighet på vägen som övrig trafik kan du ta mer plats på vägen.

Se upp i korsningar då du syns mindre och övrig trafik kanske inte uppmärksammar att du ska åka rakt fram.

Om du har placering så som på bilden så kan du också tidigare se in på den gatan som finns till höger och uppmärksamma fordon som du måste släppa fram enligt högerregeln. Kom ihåga att oavsett vara bromsberedd så att du hinner stanna på ett mjukt sätt om du behöver släppa fram ett fordon från höger.