Hastigheten är 30 km/h på den här gatan. Vilken moped har rätt placering för att svänga höger i korsningen?

    ?
    Moped A.

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

Placera dig alltid tydligt intill höger kanten inför en högersväng i korsningar. Då uppfattar också övriga trafikanter vad du har för avsikt och vart du tänker ta vägen.

Se upp i korsningar då du syns mindre på din moped och övrig trafik kanske inte uppmärksammar dig lika bra som andra fordon.