Vilket påstående är sant?

  Unga oerfarna förare har bättre reaktionstid än äldre erfarna förare.
  Risken för olyckor ökar med ålder och erfarenhet.
  Äldre förare mellan 45-55 år är överrepresenterade vid trafikolyckor.
  ?

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

Unga män är de som generellt sett tar mest farliga risker i trafiken, oftare än kvinnor i samma ålder och äldre.

Varför unga bilförare är farligare än äldre kan bero på:

 • Att hen överskattar sin egen körförmåga.
 • Att hen inte är mogen nog.
 • Brist på erfarenhet.