Facebook pixel

Du närmar dig en korsning med väjningsplikt, hur kan du tydligt visa dina avsikter?

    Jag behöver inte anpassa hastigheten inför korsningen eftersom jag ändå måste stanna.
    Jag anpassar min hastighet inför korsningen men får köra ut först.
    ?

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

Genom att sänka hastigheten tidigt visar du för andra trafikanter att du tänker stanna och på så sätt minskar du risken för missförstånd i trafiken.