Du närmar dig en korsning med väjningsplikt, hur kan du tydligt visa dina avsikter?

    Jag behöver inte anpassa hastigheten inför korsningen eftersom jag ändå måste stanna.
    Jag tar mig fort fram till korsningen ifall det skulle finnas en lucka som jag hinner ta.
    ?

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

Genom att sänka hastigheten tidigt visar du för andra trafikanter att du tänker stanna och på så sätt minskar du risken för missförstånd i trafiken.