Vad innebär tresekundersregeln?

    ?
    Det är en regel som säger att du ska stanna minst tre sekunder vid en stoppskylt.
    Det är en regel som säger att du ska stanna högst tre sekunder vid en stoppskylt.

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

Tresekundersregeln är ett sätt att bedöma vilket avstånd du minst ska ha till fordonet framför dig.