Vad består kylarvätska av?

    ?
    Glykol och motorolja.
    Glykol och svavelsyra.
    Glykol och spolarvätska.

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

Kylarvätska består normalt av hälften vatten och hälften glykol. I ditt fordons instruktionsbok hittar du information om den typ av glykol som passar ditt fordon bäst.