Vilket påstående stämmer med hur unga förare i allmänhet uppfattar sin egen körförmåga?

    Alla unga förare tror att de kör bättre än genomsnittsbilisten.
    De flesta unga kvinnor tror att de kör bättre än genomsnittsbilisten.
    ?

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

Unga män, oftare än kvinnor i samma ålder, är de som generellt sett tar mest farliga risker i trafiken. Många överskattar sin egen körförmåga.