Facebook pixel

Vilken moped har rätt placering för fortsatt färd rakt fram på denna väg?

    Moped B.
    ?

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

På denna väg är hastigheten 30 km/h och du får köra i samma hastighet som övrig trafik därför kan du ta mer plats på vägen.