Vilken moped har rätt placering för fortsatt färd rakt fram på denna väg?

    Moped B.
    ?

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

På denna väg är hastigheten 30 km/h och du får köra i samma hastighet som övrig trafik därför kan du ta mer plats på vägen.

Om du placerar dig för långt in till högerkanten på den här typen av gator där högerregeln gäller kan det bli svårare att upptäcka trafik ifrån höger i korsningarna. Du får bättre sikt in i korsningen tidigare med en placering lite längre ut.