Du närmar dig korsningen, åt vilket håll bör du titta först?

    Jag bör alltid titta till höger först.
    ?
    Det spelar ingen roll åt vilket håll jag tittar först.

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

Eftersom trafiken från vänster är närmast dig är det alltid bra att ha som vana att titta först till vänster och sedan till höger. Alla fall i de korsningar där det är möjligt.

Det är såklart bara en tumregel och du ska anpassa din uppsikt efter hur det ser ut i korsningen. Du ska alltid sträva efter att titta i så god tid som möljligt in i korsningen. Det kan ju därför variera åt vilket håll sikte är fri respektive skymd.