Facebook pixel

En synskadad person står vid trottoaren och sträcker en vit käpp snett framåt. Vad vill personen göra?

    ?
    Personen vill stå kvar och låta dig köra först.
    Personen väntar och lyssnar på trafiken.
    Personen ber om hjälp.

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

Signaler med vit käpp

  • Käppen hålls rakt ner mot marken, då väntar och lyssnar personen.
  • Käppen hålls snett framåt, då tänker personen börja/fortsätta gå.