Facebook pixel

Under vilken situation är olycksrisken störst för unga förare?

    När de är ensamma i bilen.
    ?
    När de har bilradion påslagen med högt ljud.

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

Unga människor i trafiken är överrepresenterade när det handlar om att falla för grupptryck, detta kan ha att göra med sämre självförtroende och lite erfarenhet. Manliga passagerare hetsar oftare varandra mer än kvinnliga. Som passagerare är det viktigt att aldrig hetsa föraren och våga säga till om hastigheten är för hög.