Kan du förkorta katalysatorns uppvärmningstid när du startar bilen en kall dag?

  Ja, genom att låta motorn gå på tomgång några minuter innan jag åker iväg.
  Ja, genom att varva upp motorn mer än 3000 v/min innan jag åker iväg.
  Nej, det går inte att förkorta uppvärmningstiden.
  ?

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

Den rekommenderade tiden för användning av motorvärmare är:

 • En och en halv timme (1h & 30min) om temperaturen är under -15°
 • En timme (1h) om temperaturen är upp till 0°
 • Tjugo minuter (20min) om temperaturen är upp till 10°

Ha inte motorvärmaren inkopplad längre än den rekommenderade tiden, det innebär bara onödig energiåtgång.