Facebook pixel

Mopeden ska svänga vänster i denna korsningen, är placeringen inför svängen rätt?

    ?
    Nej, mopeden ska vara ännu mera placerad till höger.
    Nej, mopeden ska vara ännu mera placerad till vänster.

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

När du ska svänga vänster i en korsningen ska du placera dig så nära körbanans mitt.

Du måste lämna företräde åt mötande trafik och åt trafiken från höger i detta fall. Tänk på att ett fordon ska få plats till vänster om dig.