Mopeden ska svänga vänster i denna korsningen, är placeringen inför svängen korrekt?

    ?
    Nej, mopeden ska vara ännu mera placerad till höger.
    Nej, mopeden ska vara ännu mera placerad till vänster.

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

När du ska svänga vänster i en korsning, placera dig så nära körbanans mitt som möjligt.

I det här fallet måste du lämna företräde till mötande trafik och till trafiken från höger. Tänk på att det ska finnas plats till vänster om dig för andra fordon.