Hur bör du agera när du ser detta vägmärke?

    Öka hastigheten och rikta blicken längre fram på vägen mer än normalt.
    Behåll hastigheten och rikta blicken närmare bilen än normalt.
    ?

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

Varning för djur Märket visar på att det finns en särskild risk för djur på eller vid vägen. Det är därför viktigt att man är extra uppmärksam. Tänk på att djur kan springa ut från sidan av vägen.