Facebook pixel

Hur bör du agera när du ser detta vägmärke?

    Behåll farten och rikta blicken längre fram på vägen normalt.
    Behåll farten och rikta blicken närmare bilen än normalt.
    ?

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

Varning för djur Märket anger en plats eller vägsträcka där det finns särskild risk för djur på eller vid vägen. Därför är det viktigt att se sig omkring en gång för mycket än för lite. Tänk på att djuret kan hoppa ut från sidan av vägen.