Facebook pixel

Kan det här vägmärket få någon särskild betydelse när det är halt väglag?

    Ja, där vinden är kraftig blir vägbanan sträv med bra väggrepp.
    ?
    Nej, det innebär endast farlig sidvind från vänster.

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

Märket anger en vägsträcka där det ofta förekommer stark sidvind. Symbolen är anpassad efter förhållandena på platsen. Kraftig vind kan sätta bilen i oblanas, du som förare kan tappa kontroll och få sladd med bilen.