Kan det här vägmärket få någon särskild betydelse när det är halt väglag?

    Ja, där vinden är stark blir vägbanan torr och ger bra väggrepp.
    ?
    Nej, det innebär endast farlig sidvind från vänster.

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

Märket anger en vägsträcka där det ofta förekommer stark sidvind. Symbolen är anpassad efter förhållandena på platsen. Stark vind kan sätta bilen i obalans, du som förare kan tappa kontrollen och få sladd med bilen.