Facebook pixel

På motorvägar finns det tvärgående förbindelsevägar mellan körbanorna. Vem har tillåtelse att använda en sådan öppning?

    Taxiförare.
    Lastbilförare i yrkesmässig trafik.
    Förare som har missat en tidigare avfart.
    ?

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

Fordon får inte föras på skiljeremsan eller på en tvärgående förbindelseväg mellan körbanorna. Motorvägar är byggda för att vara fria från korsningar.