Facebook pixel

Har mopeden rätt placering för fortsatt färd rakt fram?

    ?
    Ja, mopeden har rätt placering.

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

Du bör sträva efter att placera dig mera centralt inför en korsning och ta mer plats.

Här finns risken att någon tränger dig och kör om dig för att med den placeringen ser det ut som du ska svänga till höger.