Facebook pixel

Vilket alternativ beskriver defensiv körning?

    Jag kör impulsivt.
    Jag lämnar alltid företräde i korsningar.
    ?
    Jag kör långsamt i alla situationer.

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

Trafiken bygger på samspel, det är omöjligt att förutspå saker som sker i trafiken. Du ska därför alltid vara tydlig och planerad i din körning genom att visa vad du vill göra i trafiken, dels för att inte överraska medtrafikanter samt inte själv bli överraskad. Genom att köra defensivt värnar du om ditt och andras liv i trafiken.