Vilket alternativ beskriver bäst defensiv körning?

    Jag är inte tillräckligt uppmärksam och anpassar inte min körning till rådande väglag.
    Jag respekterar de gällande hastighetsgränserna och ger alltid företräde i alla korsningar.
    ?
    Jag kör alltid med en hastighet som är 10 km/h lägre än hastighetsgränsen och är alltid beredd att använda bromsen.

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

För att undvika olyckor och skydda både ditt och andras liv i trafiken är det viktigt att vara tydlig och följa en plan när du kör. Eftersom det är omöjligt att förutsäga vad som kommer att hända i trafiken är det viktigt att vara försiktig och undvika överraskningar.

Genom defensiv körning utnyttjar du din uppmärksamhet och förmåga att förutse faror för att undvika olyckor. Det kan innebära att du anpassar hastigheten efter väglaget, håller avstånd till andra fordon och undviker oväntade manövrar.

På så sätt blir du en säker och försiktig förare i trafiken.