Hastigheten är 50 km/h på den här vägen. Har mopeden rätt placering?

    Nej, mopeden ska placera sig mer centralt och ta mer plats för att undvika att bli omkörd.
    ?

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

Eftersom du inte kan köra med samma hastighet som övrig trafik ska du placera dig till höger i körfältet för att underlätta för övriga att köra om dig.