Facebook pixel

50 km/h är hastigheten på denna väg. Har mopeden rätt placering?

    Nej, mopeden ska vara placerad mera centralt i detta fall.
    ?

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

Eftersom du inte kan köra i samma hastighet som övrig trafik ska du placera dig till höger i körbanan för att underlätta för övrig trafik att köra om dig.