Facebook pixel

Vilket alternativ stämmer, ifall ABS-bromsen fungerar korrekt, vid en hård inbromsning?

    Jag märker att ABS-kontrollampan blinkar med rött sken.
    Jag känner att bromspedalen är helt stilla och ser att det rycker om framdäcken.
    ?

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

ABS bromsar gör att du kan bromsa samtidigt som du kan styra undan en fara, däcken låser sig inte vid hårdinbromsning. Du kan testa att ABS bromsen fungerar genom att bromsa hårt och känna om pedalen pulserar en aning.