Vilket av följande alternativ stämmer, ifall ABS-bromsen fungerar som den ska vid en hård inbromsning?

    Jag märker att ABS-kontrollampan blinkar med rött sken.
    Jag känner att bromspedalen är helt stum och ser att det ryker om framdäcken.
    ?

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

ABS-bromsar gör att du kan bromsa samtidigt som du kan styra undan en fara, däcken låser sig inte vid hårdinbromsning. Du kan testa att ABS-bromsen fungerar genom att bromsa hårt och känna om pedalen pulserar en aning.