Vilken är högsta tillåtna hastighet för en personbil med bromsad släpvagn?

    70 km/h.
    100 km/h.
    ?
    90 km/h.

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

Med tillkopplad bromsad släpvagn får du inte köra fortare än 80 km/h. Med en obromsad släpvagn får du också köra i 80 km/h om släpvagnens totalvikt inte överstiger hälften av bilens tjänstevikt.