Mopeden ska köra ur cirkulationsplatsen vid den andra avfarten, är det rätt körfältsval?

    ?
    Det spelar ingen roll vilket körfält man väljer innan man kör in i cirkulationen.
    Ja, mopeden ligger i rätt körfält för att köra ut vid den andra avfarten.

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

Skall du köra ut från cirkulationsplatsen vid den första avfarten till höger skall du placera dig i det högra körfältet när du skall köra in i cirkulationen. Skall du fortsätta till andra avfarten skall du i detta fall välja det vänstra körfältet eftersom det högra leder endast till höger (första avfarten) när du kör in i cirkulationen.

Titta på bilden och se vad de vita markeringarna i backen visar. Trots att de är lite utnötta kan man fortfarande urskilja vilket körfält som är rätt för färd åt olika håll ur cirkulationsplatsen.