Facebook pixel

Mopeden ska köra ur cirkulationsplatsen vid den andra avfarten, är det rätt val av körfält?

    ?
    Det spelar ingen roll vilket körfält man väljer innan man kör in i cirkulationen.
    Ja, mopeden ligger i rätt körfält.

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

Ska du köra ut ur cirkulationsplatsen vid den första av avfarten till höger ska du placera dig i det högra körfältet när du ska köra in i cirkulationen.

Ska du fortsätta till andra avfarten ska du i detta fall välja vänster körfält eftersom det högra går endast till höger ( första avfarten )