Facebook pixel

Får du påbörja en omkörning av ett långsamtgående fordon på landsväg före ett backkrön?

    Ja, om fordonet jag vill köra om är en traktor med släp.
    ?
    Ja, om föraren jag vill köra om ger tecken att det inte finns mötande trafik.

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

Tänk på att om du ska köra om måste du ha bra sikt och tillräcklig omkörningssträcka med goda marginaler. Påbörja aldrig en omkörning om du inte är säker på att omkörningsträckan är tillräcklig.