Får du köra om ett långsamtgående fordon på landsväg före ett backkrön?

  Ja, om fordonet jag vill köra om är en traktor med släp.
  ?
  Ja, om föraren jag vill köra om ger tecken att det inte finns mötande trafik.

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

Omkörning är inte tillåten i följande situationer:

 • När du blir omkörd, det vill säga när bakomvarande fordon har påbörjat omkörningen.
 • Strax innan eller på obevakade övergångsställen, obevakade cykelpassager eller cykelöverfarter.
 • När sikten är skymd vid backkrön eller kurvor. Undantag: Om det finns flera körfält i varje färdriktning eller om du inte behöver överskrida mittlinjen.
 • När det kommer mötande trafik. Undantag: Om du inte behöver överskrida mittlinjen och hamna i mötande trafiks körfält.
 • När fordonet framför dig ska svänga vänster. Omkörning tillåts inte på vänster sida i dessa fall.
 • När sikten är dålig på grund av väderförhållanden, såsom vid kraftigt regn, kraftigt snöfall eller dimma.
 • I samband med korsningar där högerregeln gäller. Undantag: Omkörning av tvåhjuliga fordon är tillåten eller om föraren framför tydligt visar att hen ska svänga vänster.
 • Strax innan och i järnvägskorsningar utan bommar eller signaler. Undantag: Omkörning av tvåhjuliga fordon är tillåten i dessa fall.
 • Där vägmärket "Omkörning förbjuden" är uppsatt.