Vad innebär vägmärket?

    Begränsat boggitryck.
    Begränsad maxlast.
    Begränsat kultryck.
    ?

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

Begränsat axeltryck Högsta tillåtna axeltryck anges på märket, d.v.s. hur högt trycket från ett av fordons hjulaxlar är mot vägen.