Vad betyder vägmärket på bilden?

    Förbjudet att svänga till höger i korsningen.
    ?
    Att jag kommer till ett tättbebyggt område.

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

Märket anger riktning vid temporär omläggning av trafiken.