Facebook pixel

Vad innebär vägmärket på bilden?

    Förbjudet att svänga till höger i korsningen.
    ?
    Att man kommer till tättbebyggt område.

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

Märket anger färdriktning vid tillfällig omledning av trafik.