Facebook pixel

Du kör mopeden och närmar dig en cirkulationsplats, vart får du åka?

    Jag får ta den första och den tredje avfarten.
    Jag får endast ta den tredje avfarten.
    Jag får endast ta den första avfarten.
    ?

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

Den första och den tredje avfarten tar dig ut på motorväg, och där får du inte köra med din moped.

Du får endast fortsätta köra ut i den andra avfarten (rakt fram) i cirkulationen.