Vad innebär vägmärket?

    Varning för svag vägkant eller hög körbanekant.
    Varning för ojämn väg.
    ?

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

Varning för stenskott Märket anger risk för stenskott. Märket används inte på grusvägar eller liknande vägar där stenskott är vanligt förekommande.