Facebook pixel

Vilket alternativ är sant när du ser följande vägmärke?

    ?
    Jag får korsa eventuell mittremsa för att vända.
    Jag får backa på accelerationsfältet om jag har kört fel.

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

På motorväg och motortrafikled är det förbjudet att parkera, stanna eller backa. Långsamtgående fordon får heller inte köra där så som traktorer, cyklar eller mopeder.