Vilket alternativ stämmer om det här vägmärket?

    ?
    Jag får korsa eventuell mittremsa för att vända efter vägmärket.
    Jag får backa på accelerationsfältet om jag har kört fel efter vägmärket.

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

På motorväg och motortrafikled är det förbjudet att parkera, stanna eller backa. Långsamtgående fordon får heller inte köra där så som traktorer, cyklar eller mopeder.