Vad innebär vägmärket?

    Påbjuden körbana vänster.
    Varning för vänstersväng.
    ?
    Varning för sidvind från vänster.

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

Varning för farlig kurva Märket anger en farlig kurva samt kurvans riktning.