Vilket av följande polistecken innebär att sänka hastigheten?

    A.
    ?
    B.
    D.

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

C: Minska hastigheten (P5) ”Tecknet anger att den trafikant som polismannen är vänd mot skall minska hastigheten. Under mörker och vid nedsatt sikt kan tecknet vara förtydligat med en lykta som visar vitt eller gult ljus eller en reflexanordning som återkastar vitt eller gult ljus.”