Vad innebär vägmärket?

    Varning för annan fara.
    Varning för vägarbete.
    ?
    Varning för svag vägkant eller hög körbanekant.

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

Slut på sträckan med vägarbete Märket anger slut på en vägsträcka med vägarbete som märkts ut med märke A20, varning för vägarbete.

Märket är inte uppsatt om det ändå tydligt framgår var sträckan slutar,