Vilket av följande polistecken innebär att minska hastigheten?

    B och D.
    A och B.
    ?
    B och C.
    C och D.

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

A: Minska hastigheten (P8) Tecknet anger att de trafikanter som befinner sig bakom polisfordonet ska minska hastigheten. C: Minska hastigheten (P9) Tecknet anger att de trafikanter som möter polisfordonet ska minska hastigheten.