Vad innebär vägmärket?

    Det är förbjudet att köra vidare.
    ?
    Jag måste bara stanna ifall trafiksituationen kräver det.

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

Stopplikt Märket anger att förare har stopplikt före infart på korsande vägled eller spårområde.

Du som förare måste alltid stanna innan du åker ut på vägen.