Vad innebär vägmärket?

    Påbjuden körbana.
    Återvinning.
    ?
    Kugghjulsprincipen ska tillämpas.

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

En cirkulationsplats är en plats där vägar möts och där det finns en rondell i mötesplatsen. Runt rondellen finns en väg för cirkulation där trafiken kör motsols.