Vad är risken med överplogade vägkanter?

    Risk för dålig sikt.
    ?
    Risk för ishalka.
    Risk för frosthalka.

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

Om en väg är överplogad så finns det en stor risk för dig som bilförare att köra av vägen eftersom du inte kan se hur bred vägen egentligen är.