Vad betyder vägmärket?

    Varning för ojämn väg.
    Varning för annan fara.
    Varning för ras.
    ?

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

Märket anger risk för stenskott. Märket används inte på grusvägar eller liknande vägar där stenskott är vanligt förekommande.