Vilken symbol har backläget på växelspaken på en bil?

    Symbolen N.
    Symbolen D.
    ?

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

Backväxeln symboliseras med ett R och står för det engelska ordet reverse.