Vilka egenskaper hos en förare ökar risker för att påverkas av negativt grupptryck?

    Bra självförtroende.
    Trygg och säker.
    Hög stresstålighet.
    ?

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

Grupptryck kan vara både bra och dåligt i trafiken, Våga säg ifrån om dina vänner påverkar dig negativt och ta inga onödiga risker.