Facebook pixel

Vilket av följande vägmärken varnar för farthinder?

    A.
    ?

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

A: Varning för ojämn väg (A8) Märket anger sådana ojämnheter eller skador i vägbanan som medför att det är lämpligt att färdas med lägre hastighet än som annars skulle varit fallet.

B: Varning för farthinder (A9) Märket anger upphöjning eller grop som anlagts som fartdämpande åtgärd.