Vad betyder vägmärket?

    Förbud mot omkörning.
    Huvudled.
    ?
    Stopp.

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

Väjningsplikt Märket anger att förare har väjningsplikt mot fordon på korsande väg. Innebär att du lämnar företräde åt andra fordon på korsande väg.