Vad betyder vägmärket?

    Förbud mot fordon lastade med flytande vätska.
    Förbud mot trafik med alla typer av lastbilar.
    Förbud mot trafik med traktor och motorredskap klass II.
    ?

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

Märket anger förbud mot trafik med fordon med sådan last som omfattas av krav på märkning med orangefärgad skylt enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen (2006:263) om transport av farligt gods.