Vilken skylt symboliserar tättbebyggt område?

    C.
    ?
    D.
    B.

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

A: Tättbebyggt område (E5) Ortnamnet kan vara infogat i märket.

B: Mötesplats (E18)

C: Gångfartsområde (E9)

D: Gågata (E7)