Vad gäller vid detta vägmärke?

    Förbud mot att parkera fordon på dag med udda datum.
    ?

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

Förbud mot att parkera fordon på dag med jämnt datum Förbud mot att parkera fordon på dag med jämnt datum, exempelvis den 10 januari.