Vad betyder vägmärket?

    Övergångställe.
    Påbjuden gångbana.
    Uppdelad gång- och cykelbana.
    ?

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

Märket anger gemensam bana för gående och cyklande.