Lampan lyser på din instrumentpanel. Vad innebär den?

    Batteriet är överhettat.
    Batteriet är fulladdat.
    Fel oljetryck.
    ?

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

Symbolen innebär att batteriet inte laddas tillräckligt.